Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Akademik Toplantılar

Türkçe Çalıştayı

İlki 01-02.05.2010 tarihinde Ankara’da yapılan ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yapılan çalışmaların değerlendirildiği “Türkçe Çalıştayı”nın ikincisi 20.12.2012 tarihinde Üsküp’te gerçekleşti. Çalıştayda “Yurtdışında Anadili Olarak Türkçe Öğretimi”, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Program Çalışmaları”, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Materyallerin Değerlendirilmesi” ve “Yabancı Dİl Olarak Türkçe Öğretiminde Yardımcı Okuma Kitaplarında Kavramlar” konuları tartışıldı.

Batı Avrupa’da Yaşayan Türk Çocukları İçin Türkçe Müfredat Programları ve Materyal Geliştirme Çalıştayı

Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsünün paydaş kurumlar olarak yer aldığı ve Batı Avrupa’daki Türk çocuklarının Türkçe sorunlarının tartışıldığı çalıştay, 6 - 7 Temmuz 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya, Enstitü ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzmanları ve yöneticilerinin yanı sıra Almanya’dan 11, Türkiye’den 20 alan uzmanı katılmıştır. Katılımcılardan 7’si 4-6 yaş grubu,  10’u 7-11 yaş grubu, 14’ü ise 12-15 yaş grubu öğrencilerin sorunlarını tartışarak çözüm önerileri sunmuşlardır.

"Tematik Sempozyumlar Düzenliyoruz"

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine katkı sağlamak ve alandaki bilgiyi düzenli bir hâle getirerek alan uzmanlarının istifadesine sunmak için düzenli olarak "Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi" sempozyumları düzenliyoruz. Bu çerçevede ilk olarak 22-23 Aralık 2014 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "Teknoloji Tabanlı Öğretim" sempozyumu ve 11-12 Haziran 2015 tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Slav Dillilere Türkçe Öğretimi" sempozyumu düzenlenmiştir. 8-10 Ekim 2015 tarihleri arasında da Erzurum'da "Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi" sempozyumu düzenlenecektir.

"Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi Sempozyumu"na katılmak için tıklayınız.