Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Eğitimcilerin Eğitimi

"Eğitimcilere Yönelik Yurt Dışında Seminerler Düzenliyoruz"
Türkçe öğretimi alanında Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri vasıtası ile modern dil öğretim teknikleri ve materyallerini eğitimcilerin hizmetine sunmak, öğretmenleri en son gelişmelerden haberdar etmek ve yeni kazanımları paylaşmak, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi çalışmalarını ortak ve nitelikli bir düzlemde yürütmek, yurt dışındaki iki dilli Türk çocuklarına verilen eğitimi daha nitelikli hâle getirmek ve Türkçe öğretmenlerinin donanımlarını artırarak eğitim standartlarını yükseltmek gibi amaçlar doğrultusunda yurt dışında belirli aralıklarla, YETKM’lerin yanı sıra devlet okulları ile farklı kurumlar bünyesinde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin ve Türkologların eğitimine yönelik seminerler düzenlenmektedir.  Bugüne kadar sırasıyla Brüksel, Amman, Kahire, Saraybosna, Bükreş, Priştine, Prizren, Tahran, Tiflis, Üsküp, Tiran, Astana ve Almatı'da seminerler düzenlenmiştir. Eğitimcilerin meslekî gelişimlerini sağlamak amacıyla yapılan bu eğitimler aynı zamanda Türkiye’de de gerçekleştirilmektedir.

Türkçe Eğitim Müdürlüğü olarak iki dilli vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde Türkçe öğrenmelerine yönelik de eğitim programları düzenlemekteyiz. Yurt dışında vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Batı Avrupa bölgesinde düzenli aralıklarla Türkçe öğretmenlerini eğitiyor ve onları materyal ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu sebeple 2015 yılı içerisinde Roterdam, Amsterdam ve Köln'de eğitim programları düzenledik.

Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinde Türkçe öğreten okutmanlarımızın eğitimlerine yönelik olarak Hizmet İçi Eğitim programları düzenliyoruz. Düzenlediğimiz programlarda teknoloji tabanlı eğitim modellerinden dil, edebiyat ve kültür konularına kadar geniş bir içeriği okutmanlarımıza sunuyor, onların alanla ilgili bilgilerini hem geliştiriyor hem de güncelliyoruz.