Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Eğitim-Yönetim Sistemi

"Zaman ve Mekânı Ortadan Kaldırıyoruz"
Web tabanlı eğitim ve yönetim sistemi, uzaktan öğrenci, okutman ve kültür merkezlerinin işleyişini takip etmeyi sağlayan bir projedir. Bu proje zaman ve mekân sınırlaması olmadan esnek bir yapı oluşturmayı amaç edinmektedir. Bu bağlamda Yunus Emre Enstitüsü Ankara’dan dünyadaki Kültür Merkezlerinin işleyişine sanal olarak destek sağlamış olacaktır. 

Projenin bir diğer hedefi, Türkçe öğrenmek isteyenlere uzaktan eğitim vermektir.

Ders yönetim sistemi portali oluşturarak özellikle uzaktan dil eğitimine uyumlu olarak oluşturulmuştur, bu sistemin beş temel hedefi vardır :
1.    Uzaktan Türkçe öğretimi için ders yönetim sistemi oluşturma
2.    Sınıf içi eğitimi destekleme ve materyal bankası oluşturma
3.    Yunus Emre Kültür Merkezleri için yönetim ve takip sistemi oluşturma
4.    Türkçenin öğretiminde uzaktan okutman yetiştirme ve sertifika verme
5.    Yunus Emre Enstitüsünün görevlendirdiği okutmanlara mesleki gelişim imkânı sağlama