Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Hollanda’da “Çocuklara Türkçe Öğretimi Eğitmen Eğitimi Programı”

16.10.2017 885 Okunma Sayısı

Yunus Emre Enstitüsü ve Hollanda Diyanet Vakfı iş birliğiyle, Vakıf bünyesinde görev yapan öğretmenler ile Hollanda genelinde gönüllü olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin katılımıyla 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde Elspeet’te “Çocuklara Türkçe Öğretimi Eğitmen Eğitimi Programı” düzenlendi.

Programda; Tilburg Üniversitesinden Prof. Dr. Kutlay YAĞMUR, “Göçmen Türk Çocuklarının Eğitimdeki Genel Durumları” ile “İki Dillilik ve İki Dilli Çocuklara Dil Eğitimi”; Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Celile Eren ÖKTEN, “Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımlar” ve “Etkili Öğretmen Davranışları, Öğretmen Nitelikleri”; Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürü Kerim SARIGÜL,  “Dil Öğretiminde Temel İlke ve Kavramlar” ile “Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılabilecek Web Araçları ve Dil Öğretiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı”; Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürlüğünden Uzman Kürşat ARAMAK “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Seçme, Hazırlama ve Yunus Emre Enstitüsü Materyalleri” konularında seminerler verdi.

Yapılan bu eğitimle, 2004 yılında Hollanda makamlarınca anadili eğitiminin okullardan kaldırılması üzerine çeşitli sivil toplum kuruluşları ve velilerin girişimleri, gönüllü öğretmenlerin çabalarıyla gerçekleştirilen Türkçe derslerinin daha verimli hâle getirilmesi amaçlandı.

Seminerlerin yanı sıra çeşitli uygulamalara da yer verilen eğitimin son günü program katılımcılarına katılım belgeleri takdim edildi.