Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Hizmet İçi Eğitim

YEETKM’lerde kur sonlarında yapılmakta olan kur ve sertifika sınavları ile öğrenci müracaatına bağlı olarak gerçekleştirilen Seviye Tespit ve Türkçe Yeterlik Sınavları için sürekli beslenmesi gereken çok zengin bir soru bankasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür bir soru bankasının oluşturulması, ancak Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yetişmiş ve bu alanda uygulanan sınavların hazırlanmasında maharet kazanmış uzmanlarla mümkündür. Sınav Merkezi, ilgili akademisyenleri YEETKM’lerde ve üniversitelerimizin TÖMER’lerinde çalışan Türkçe okutmanları ile hizmet içi eğitim seminerleri ve çalıştaylarda bir araya getirerek bilgi paylaşım ortamının oluşmasını sağlamaktadır.
 
a) Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) Soru Yazarlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Seminerleri ve Çalıştaylar


Bu seminer ve çalıştaylara YEETKM’lerdeki eğitim koordinatörleri, Türkçe Yeterlik Sınavı hazırlanması konusunda Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliğini kabul etmiş üniversitelerin TÖMER’lerinde çalışan Türkçe okutmanları ve alanda çalışan akademisyenler katılmaktadır. Seminer ve çalıştaylarda, “Soru Hazırlama Teknikleri” ile “Ölçme ve Değerlendirme” konuları üzerinde teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. İlk çalıştay, 4-8 Şubat 2013 tarihleri arasında Ankara’da geniş bir katılımla yapılmıştır. Alan uzmanlarının ve okutmanların çok yararlı bulduğu bu çalıştayın geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenmesi düşünülmektedir.

b) YEETKM’lerde Hizmet İçi Eğitim Seminerleri


YEETKM’lerde kur sonlarında yapılmakta olan kur ve sertifika sınavları ile öğrenci müracaatına bağlı olarak gerçekleştirilen Seviye Tespit ve Türkçe Yeterlik Sınavlarına soru hazırlaması gereken eğitim koordinatörleri ve Türkçe okutmanlarımızın söz konusu alanda gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla periyodik olarak hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmektedir.
YEETEM ile koordineli şekilde düzenlenen bu seminerler sayesinde YEETKM’lerde uygulanan sınavların standart hâle getirilmesi amaçlanmaktadır.