Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Materyaller

"Dersler Zengin Materyallerle İşleniyor"
Türkçe Eğitim Müdürlüğü, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi faaliyetlerini daha verimli hâle getirmek amacıyla Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri’ne ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin ilkelerine uygun olarak ders kitapları, çalışma kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, okuma kitapları ve metinleri, video kitapları; etkileşimli sözlük, tematik resimli sözlük, resimli konuşma kartları ve dil afişleri gibi sesli ve görüntülü materyaller hazırlamaktadır. Bu materyaller, 16 yaş üstü yetişkinlere ve çocuklara yönelik olmak üzere 2 ayrı hedef kitle için geliştirilmektedir.

1. Türkçe Öğretim Setleri

a) Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti (YETÖS)
Türkçe Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ders kitapları, çalışma kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, dinleme kitapçıkları  ve ses CD’lerinden oluşan  “Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti” hazırlanmıştır. Bu setler "Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metni"ndeki düzeyler ve temel yaşam alanları göz önüne alınarak hazırlanmaktadır.

Hâlihazırda A1, A2, B1, B2, C1  ve C2 düzeyindeki kitap setleri Kültür Merkezlerinde, işbirliği içinde olunan Türkoloji Bölümlerinde ve yurt içindeki Türkçe Öğretim Merkezilerinde uygulanmaktadır.

Yedi İklim Türkçe Seti Yayın Listesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Satış İçin: 0 312 309 11 88 / 1059 - E-Posta: h.afsar@yee.org.tr

 

b) Haydi Türkçe Öğrenelim Seti
Bosna Hersek Federasyon Kantonlarındaki 6, 7, 8 ve 9. sınıflar için hazırlanan “Haydi Türkçe Öğrenelim” dil öğretim setinin 6 ve 7. sınıflara yönelik ders kitapları, çalışma kitapları, öğretmen kitapları ve dinleme CD’leri 2012 yılı Eylül ayında tamamlanmış ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kullanılmaya başlanmıştır. 8. ve 9. sınıflar için hazırlanan “Haydi Türkçe Öğrenelim 3 ve 4” seti ise 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde tamamlanarak hâlihazırda kullanılmaktadır. 

Bosna Hersek’in sosyo-kültürel yapısı dikkate alınarak hazırlanan bu setlerde seçilen karakterlerin isimleri, mekânlar ve kültür unsurları, ilgili ülkeden seçilmiş ve Türk kültürüyle ilişkilendirilmiştir. Ortak kültür değerlerine ve ortak kelimelere vurgu yapılan setlerde yaş gruplarının özelliklerine göre bir dil öğretim anlayışı geliştirilmiştir. Bu setlerin ilk ikisi basamaklı kur sistemine göre A1, diğer ikisi A2 seviyesinde düzenlenmiştir. Ayrıca bu setler, Bosna Hersek Federal Eğitim Bakanlığından izin alınarak  Bosna Hersek’te yayımlanmıştır.

Haydi Türkçe Öğrenelim Yayın Listesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

c) Türkçe Öğreniyorum Seti
Türkçenin seçmeli ve zorunlu ikinci yabancı dil olarak okutulduğu ülkelerde, Kültür Merkezlerindeki çocuk gruplarında ve Türkiye'ye çeşitli sebeplerle gelen 12-15 yaş arası hedef kitleye yönelik düzenlenen kurslar için “Türkçe Öğreniyorum Seti” hazırlanmıştır. Dünyanın farklı coğrafyalarına ve Türkiye’ye ait unsurlara yer verilerek hazırlanan Türkçe Öğreniyorum Seti Arapça yönergeli olarak da hazırlanmış ve ülkemizdeki Suriyeli çocuklar tarafından çeşitli illerde kullanılmaktadır.

Türkçe Öğreniyorum Seti Yayın Listesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

 

2. Yardımcı Materyaller

a) Yardımcı Okuma Kitapları 

Yunus Emre Hikâye Kitapları Serisi (A1-A2)  12 Kitap
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde önemli bir eksikliği gidereceği düşünülen hikâye kitapları serisi, yabancı dil öğretimi ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. A1 ve A2 seviyelerindeki öğrencilere yönelik hazırlanan bu kitaplarda hem söz konusu seviyelerde öğretilen dil bilgisi yapıları kullanılmış hem de öğrencilerin günlük hayatta sıklıkla karşılaşacakları bazı temel kalıplara yer verilmiştir. Bu kalıplar, dil öğretiminde sosyal aktörler olarak görülen bireylerin, günlük hayatta Türkçe kullanarak kuracakları iletişimi desteklemesi bakımından önem arz etmektedir.

Hikâye Kitapları Serisi Yayın Listesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Yunus Emre Kültür Kitapları Serisi (A1-C1) 11 Kitap
Bu çalışma Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler ve anadilini geliştirmek isteyen yurt dışında yaşayan Türkler için hazırlanmıştır. Bu kitap Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı ölçütlerine göre A1 seviyesinden C1 seviyesine kadar hazırlanmıştır. Kitaplarda yer alan metinler seviyeler dikkate alınarak kısaltma, sadeleştirme, özetleme ve yeniden yazma teknikleri kullanılarak eğitim amaçlı yeniden düzenlenmiştir.

Kültür Serisi Hikâye Kitapları Yayın Listesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

b) Tematik Kelime Öğretimi Afiş Seti
Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından tematik yaklaşımla kelime öğretimine yönelik iki tür afiş seti hazırlanmaktadır. 12 temel konuda hazırlanan tematik kelime öğretimi afiş seti, Türkçe Öğretimi Usul ve Esaslarına göre Kültür Merkezlerindeki bütün sınıflarda bulundurulmak zorundadır. Bu afişlerin yanında öğrencilere oyunla öğrenme imkanı sunan “Sınıf İçi Etkinlikler İçin Tematik Kelime Öğretimi Afiş Seti” de oluşturulmaktadır.

c) Video Etkinlik Kitabı
Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından görsel ve işitsel araçlarla Türkçe öğretimi için hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen eğitim videoları hazırlanmış ve bu videoların etkinliklerinin de yer aldığı bir çalışma kitabı oluşturulmuştur. Kitapta yer alan dinleme öncesi, sırası ve sonrası etkinliklerle öğrencilerin dinleme-izleme becerilerinin geliştirilmesi ve Türk kültürünü görerek öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Video Etkinlik Kitabı'yla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

 

ç) Yedi İklim Konuşma ve Yazma Kitabı
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Setinin A1 kitabında yer alan temalara uygun biçimde ve resimli olarak hazırlanan “Yedi İklim Konuşma ve Yazma Kitabı”yla öğrencilerin özellikle konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kitapta tematik fotoğraflara, bunların arka sayfalarında da fotoğraflarla ilgili sorulara ve fotoğraftaki nesnelerin isimlerine yer verilmiştir. Fotoğraflara örnek bir cümle yazılmış ve yazma etkinlikleri bölümünde öğrencilerden örnekteki gibi cümleler yazması beklenmektedir.

Yedi İklim Konuşma ve Yazma Kitabı'yla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

d) Yedi İklim Damak Tadı Kitabı
Geleneksel Türk yemeklerinin tariflerinin yer aldığı bu kitapta çeşitli etkinliklerle öğrencilerin hem yemek tariflerini öğrenmelerine hem de eğlenceli bir şekilde Türkçelerini ilerletmelerine imkân sunulmaktadır. Yemekler 10 ana başlığa ayrılmıştır. Ayrıca kitapta bazı yemek tariflerinin hikâyelerine de yer verilmiştir.

Yedi İklim Damak Tadı Kitabı'yla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

 

e) Şarkılarla Türkçe Öğretimi 
Dil öğretiminde öğrenmeyi etkili ve eğlenceli kılma yollarından biri de hiç kuşkusuz şarkılarla dil öğretimidir. Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirmek ve dil öğretimini desteklemek amacıyla 12-15 yaş arası çocuklar için hedef kitleye yönelik 18 adet şarkı hazırlatılmıştır. Şarkı sözleri dil bilgisi yapılarına dikkat edilerek hazırlanmış ve bestelenmiştir.

 

f) Alt Yazılı Klipler, Kısa Filmler ve Bilgisayar Oyunları
Dil öğretiminde ilgi uyandıran ve motivasyonu sağlayan Türkçe klipler, kelime ve kavram öğretimini amaçlayan kısa filmler düzeylere göre sınıflandırılmakta, bazı kliplere alt yazı oluşturarak okutmanların istifadesine sunulmaktadır. Bunların yanında Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından bazı dil seviyelerinde kullanılmak üzere öğrencilerin kelime hazinelerini zenginleştirici ve cümle kurma becerilerini geliştirici “Adam Asmaca Oyunu”, “Cümle Düzeltme Oyunu”, "Gizli Kelimeyi Bul Oyunu" gibi bilgisayar oyunları da hazırlanmaktadır.

g) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Zenginleştirilmiş Kitap (Z-Kitap)
Bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon, tablet bilgisayarlar yoluyla dil öğretimi çağımızın en yaygın konularından biridir. Teknolojik aletlerin dil öğretiminde kullanılmasıyla öğrenenlerin daha çok duyu organına hitap edilebilmekte ve öğretimin kalitesi artırılabilmektedir. Yunus Emre Enstitüsü tarafından  da bu amaçla Türkçenin dijital ortamda yabancı dil olarak öğretimi konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

Bu çalışmalar, Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti’nin zenginleştirilmiş kitap olarak dijital ortama aktarılması ile başlamıştır. Bu sayede video, ses, animasyon, çeşitli eğitici oyun ve uygulamalar içeren adeta "Dijital Türkçe Öğretim Seti" oluşturulmuştur. Öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarda akıllı tahta yardımıyla kullanabilecekleri Z-Kitap ilerleyen süreçte öğrencilere de mekân sınırı olmaksızın tablet veya bilgisayarla etkileşimli olarak dil öğrenme imkânı sunacaktır.

 

h) Bilgisayar Destekli Sözlükler
Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından 12-15 yaş çocuklar ile 16 yaş ve üzeri dil öğrenenlere yönelik kelime öğretimi için  “Haydi Kelime Öğrenelim” adlı bir internet sayfası oluşturulmaktadır. Dil öğrenenlere eğitici oyun ve uygulamalarla Türkçe öğrenme imkânı sunan bu sözlük aynı zamanda öğrenilenleri kalıcı hâle getirmeyi kolaylaştıran bir içeriğe sahiptir. Bu çalışmada ayrıca dil öğrenenlerin A1 seviyesinde sık sık ihtiyaç duydukları kelimelerin telaffuzları ve görselleri yer almaktadır.