Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Öğretim Programları

"İhtiyaçlara Yönelik Öğretim Programları Hazırlıyoruz"

Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni temel alınarak Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programları hazırlanmıştır. Öğretim programları, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen hedef kitlenin özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenmiştir ayrıca ders materyallerinin hazırlanmasına da temel oluşturmaktadır. İlk olarak TKM’lerde A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyelerinde düzenlenen Türkçe kurslarında eğitim gören 16 yaş ve üzeri hedef kitleye yönelik genel öğretim programı hazırlanmıştır. Ayrıca TKM’lerdeki kurslarda Türkçe öğrenen 12-15 yaş çocuklar ile “Seçmeli Ders Olarak Türkçe Öğretimi” kapsamında aynı yaş grubundaki öğrencilerin nitelikleri göz önünde bulundurularak “12-15 Yaş Hedef Kitleye Yönelik Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı” hazırlanmıştır.