Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Özel Kalem ve İdari İşler Müdürlüğü

Yunus Emre Enstitüsü Özel Kalem Müdürlüğü, Enstitü Başkanının günlük çalışma programını oluşturmak ve takip etmek, Başkanın yurt içi ve yurt dışı programlarını koordine etmek, Başkanlık makamı ile diğer birimler ve kurumlar arasındaki iletişimi sağlamak ve Başkanlık makamına ait tüm yazışmaları gerçekleştirmek gibi görevleri yürütmektedir. 
 
Birim Müdürü: Mustafa DURU

Telefon: +90 312 309 11 88/

E-mail: ozelkalem@yee.org.tr