Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Projeler Müdürlüğü

Yunus Emre Enstitüsü Projeler Müdürlüğü, Türk kültürü, sanatı ve dilinin tanıtılmasına yönelik projeler geliştirmek ve uygulanmasını temin etmek amacıyla araştırma, proje planlama ve geliştirme, kaynak geliştirme ve proje değerlendirme süreçlerini, ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yürütmektedir.

Müdürlük, standart ve şeffaf bir proje algısı oluşturulması, proje tabanlı bir çalışma sistemi meydana getirilmesi, bu kapsamda etkin projelerin üretilmesi, değerlendirilmesi, destek verilmesi veya teşvik edilmesi için nitelikli projelerin oluşturulmasına doğrudan katkı sağlamaktadır.

Enstitünün çalışma ve hizmet alanının kesiştiği yerli ve yabancı kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde ortak projeler geliştirilmesi ve uygulanması için çalışmalar yürütmek birimin görevleri arasındadır.  

 

Birim Müdür Vekili: Babür TURNA

Telefon: +90 312 309 11 88

E-mail: proje@yee.org.tr