Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Seçmeli Türkçe Dersleri

"Yarınlar Bugünden Türkçe Öğreniyor"
Türkiye son on yılda ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan elde ettiği başarılar sayesinde, gerek kendi coğrafyasında gerekse dünyada önemli bir yer edinmiştir. Bu durum yurt dışında Türkçeyi öğrenmeye yönelik ciddi bir talep artışını sağlamıştır. Yunus Emre Enstitüsü, bu talepleri karşılamak amacıyla bir taraftan ihtiyaç duyulan ülkelerde Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerini devreye sokarken öte yandan devlet okullarında Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak okutulması çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak resmî müfredatlara girişi konusunda yapılan çalışmalar müfredat programlarının oluşturulması, ilk ve ortaöğretime yönelik yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarının hazırlanması şeklinde iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bu konuda ilk kez program ve ders malzemesi ihtiyacı Bosna Hersek’te ortaya çıkmıştır. 

Bosna Hersek’teki Eğitim Bakanlıkları nezdinde yapılan girişimler sonucu Türkçe seçmeli yabancı dil dersi olarak resmî müfredatlarda yer bulmuştur. Nitekim, Bosna Hersek’in Zenica-Doboj, Hersek-Neretva, Bosansko-Podrinje, Orta Bosna, Saraybosna Kantonlarında Eğitim Bakanlıkları tarafından Türkçenin ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde 6. sınıftan 12. sınıfa kadar ikinci seçmeli yabancı dil olarak okutulması kararı alınmıştır.

"Seçmeli Ders Olarak Türkçe Hızla Yayılıyor"
Gürcistan’da Türkçenin ülke genelindeki müfredatta yer bulabilmesi için 23-26 Eylül 2012 tarihleri arasında Gürcistan Eğitim Bakanlığı  ile öğretim programı konusunda görüşülmüştür. 

Avrupa’da da ilk kez Türkçe zorunlu ikinci yabancı dil olarak devlet okullarının müfredatlarında yer bulmuştur.  Resmi olarak 1 Eylül 2013’ten itibaren T.C. Varşova Büyükelçiliğine bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Yunus Emre Enstitüsü Varşova Türk Kültür Merkezinin girişimleri sonucunda Polonya’da “Zorunlu İkinci Yabancı Dil Dersi Olarak Türkçe” kabul edilmiştir. 5 Haziran 2014 Cuma günü Yunus Emre Enstitüsü Varşova Türk Kültür Merkezinin resmi açılışı esnasında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı ile Ursynow Belediye Başkanı arasında protokol imzalanmıştır. Bu protokolle Avrupa ülkelerinden biri olan Polonya’da Türkçe zorunlu ikinci yabancı dil dersi olarak okutulmaya başlamıştır. 

Bu ülkelerin yanında Ürdün’de özel bir ilköğretim okulunda ve Romanya’da ise 5 lisede öğrenciler Türkçeyi seçmeli yabancı dil dersi olarak okumaktadır.

Ayrıca akademik düzeyde de Türkçenin seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Şu anda Japonya ve Karadağ'da üniversite düzeyinde Türkçe dersi seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulmaktadır.