Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Seviye Tespit Sınavları

Seviye Tespit Sınavı (STS) Türkçeyi yabancı ya da anadil olarak öğrenen bireylerin dil seviyelerini ve yeterliklerini ölçmek üzere Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezi tarafından geliştirilen, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen yeterlik tanımlarına göre A1, A2, B1, B2, C1 seviyelerini içeren ve üç aşamada gerçekleşen bir sınavdır.

Sınav, birinci aşamada gerçekleşecek olan okuma bölümü 90, ikinci aşamada gerçekleşecek olan yazılı anlatım bölümü 30, üçüncü aşamada gerçekleşecek olan sözlü anlatım bölümü 10 dakika olmak üzere toplam 130 dakika sürmektedir.