Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Tercihim Türkçe

Türkiye’nin son on yılda ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan elde ettiği başarılar, gerek kendi coğrafyasında gerekse dünyada önemli bir yer edinmesini sağlamıştır. Bu durum yurt dışında Türkçeyi öğrenmeye yönelik ciddi bir talep artışını sağlamıştır. Yunus Emre Enstitüsü, bu talepleri karşılamak amacıyla bir taraftan ihtiyaç duyulan ülkelerde Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerini devreye sokarken öte yandan devlet okullarında Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak okutulması çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak resmî müfredatlara girişi konusunda yapılan çalışmalar müfredat programlarının oluşturulması, ilk ve ortaöğretime yönelik yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarının hazırlanması şeklinde iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bu konuda ilk kez program ve ders malzemesi ihtiyacı Bosna Hersek’te ortaya çıkmıştır.

Müfredat ve araç gereç geliştirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından Amman, Köstence, Mostar, Saraybosna, Tiflis, Batum, Tokyo ve Varşova’da Türkçe seçmeli ya da zorunlu yabancı dil dersi olarak orta öğretim okullarında okutulmağa başlanmıştır.

Dünyada her geçen gün Türkçe öğrenimine ilgi artmaktadır. Talep olan ülkelerde Türkçe öğretimine orta öğretim çağında başlanması için çalışmalar başlatılmıştır.

Bunlar dışında Türkçenin üniversite düzeyinde seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulması yönünde çalışmalar kapsamında Japonya ve Karadağ'da başlatılmıştır. “Tercihim Türkçe” projesi kapsamında öğrencilere ve öğretmenlere yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilere materyal ve kırtasiye desteğinde bulunulmasının yanı sıra çeşitli şenlikler düzenlenmektedir. Özellikle öğretmenlerin meslekî gelişimlerine katkı sunmak amacıyla eğitimler verilmektedir.