Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Türkçe Öğretim Setleri

Yabancılara Türkçe Öğretimi Setleri

 

Türkçe Eğitim Müdürlüğü, yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yenilikler getiren çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda “Diller için Avrupa Ortak Öneriler Metni” ölçütlerine ve Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretiminin ilkelerine uygun ders kitapları, çalışma kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, yardımcı okuma kitapları, resimli sözlükler, Z-kitap gibi basılı, görsel ve işitsel dil öğretim araç gereçleri hazırlanmaktadır.

Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretim araç gereçleri farklı yaş gruplarının yabancı dil öğrenme aşamaları ve öğrenmelerini kolaylaştırıcı unsurlar göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır.

Türkçe öğretim setleri 3 farklı yaş grubuna yönelik hazırlanmıştır.

Çocuklar İçin Türkçe (CİT): (6-10 yaş arası) - 4 kitap

Türkçe Öğreniyorum: (11-15 yaş arası) - 5 Set

Yedi İklim Türkçe: (16 yaş ve üzeri) - 6 Set

Bunların dışında Türkçenin dünyada yaygınlaşmasına ve öğretim faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayacak kurum ve kuruluşlarca yazılmış kitaplar, akademisyen ve alana katkı sağlayacak uzmanlar tarafından yazılmış kitapların basımına destekte bulunulmaktadır. Böylece yabancılara Türkçe öğretimi alanına yarar sağlayacak kaynakların daha çok kişiye ulaşması amaçlanmaktadır.

1. ​​Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT)

Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde görevli Türkçe okutmanları ve alan uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından hazırlanan “Çocuklar İçin Türkçe  (ÇİT)” ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, şarkılar ve dinleme kayıtlarından oluşmaktadır. Kitaplar A1 düzeyinin kazanımlarını kapsamaktadır. “Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT)” 6-10 yaş arası Türkçe öğrenmek isteyenlere yönelik hazırlanmıştır.

Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT) setinin başta ülkemizdeki geçici koruma altında bulunan Suriyeli çocuklar olmak üzere Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen bütün çocuklar ve öğretmenlerin kaynak ihtiyacını karşılayacağı düşünülmektedir.

2. Türkçe Öğreniyorum Seti

Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Türkçe Öğreniyorum Seti” ders kitabı, çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, dinleme kitapçığı  ve ses CD’lerinden oluşmaktadır. Seriyi oluşturan 4 kitaptan her biri orta öğretim 1 – 4. sınıflarda okutulmak üzere tasarlanmıştır. Kitaplar A1 ve A2 düzeylerinin kazanımlarını kapsamaktadır. “Türkçe Öğreniyorum” seti Türkçenin seçmeli ya da zorunlu ikinci yabancı dil olarak okutulduğu ülkelerde, YEE Türk Kültür Merkezlerindeki çocuk gruplarında ve Türkiye'ye çeşitli sebeplerle gelen 11-15 yaş arası kişilere yönelik düzenlenen kurslarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Diğer ülkeler ve Türkiye’ye ait kültürel unsurlara değinilerek hazırlanan “Türkçe Öğreniyorum Seti” ihtiyaç doğrultusunda yönergeleri Arapçaya tercüme edilmiştir. Suriyeli çocuklar için çeşitli dil öğretim ortamlarında kullanımlarına sunulmuştur.

Dünya genelindeki 15 yaş altı kişiler için hazırlanmıştır

A1 (1 ve 2. set) ve A2 (3 ve 4. set) seviyelerinde

Her sette ders, çalışma ve öğretmen kitapları; dinleme kayıtları ve kitapçıkları,

Toplamda 12 kitaptan oluşmaktadır

Türkiye ve diğer ülkelere ait kültürel ve coğrafî içerikler konu edilmiştir

Yaş seviyesine uygun çizimler vardır

Profesyonel seslendirmeler yapılmıştır

3. Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti

Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti” ders kitabı, çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, dinleme kitapçığı  ve ses CD’lerinden oluşmaktadır. Seriyi oluşturan 6 kitaptan her biri Diller için Avrupa Ortak Öneriler Metninde ifade edilen A1, A2, B1, B2 ve C1, C2 düzeyinin kazanımlarını kapsamaktadır. Yedi İklim Türkçe Öğretim Setinde yetişkinlerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenme ihtiyaçlarına uygun metin ve görsel seçimine özen gösterilmiştir.

Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinde, işbirliği halinde olunan üniversitelerin Türkoloji Bölümlerinde ve yurt içinde paydaş Türkçe Öğretim Merkezilerinde Yedi İklim Ders Kitapları ile Türkçe dersleri sürülmektedir.

 

Yedi İklim Türkçe Seti Yayın Listesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Satış İçin: 0 312 309 11 88 / 1059 - E-Posta: hacer.afsar@yee.org.tr