Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Uzaktan Türkçe

"Zaman ve Mekân Sınırı Olmaksızın Türkçe Öğretme Gayretindeyiz"
Dünyanın dört bir tarafından gelen Türkçe öğrenme talepleri hızla artmaktadır. Özellikle uzaktan kendi kendine Türkçe öğrenmek isteyenlerin ihtiyaçlarını giderecek paket programlar ve sanal Türkçe sınıfları oluşturmak amacıyla, Uzaktan Türkçe Öğretimi çalışmaları başlamıştır.

"Uzaktan Türkçe Öğretimine Yönelik Bilimsel Toplantılar Düzenliyoruz"
“Uzaktan Türkçe Öğretimi”ne yönelik ilk bilimsel toplantı Türkiye genelinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve eğitimde teknolojinin kullanımı alanlarında çalışmalar yapan uzman kişilerin katılımıyla 12 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. Yunus Emre Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştirilen “Türkçenin Dijital Ortamda Yabancı Dil Olarak Öğretimi” adlı bu çalıştayda bilimsel  bakış açısıyla interaktif Türkçe öğretiminde yöntem, teknik, içerik, görsel tasarım vb. hususların yanında Z-kitabın nasıl olması gerektiği üzerine tartışmalar yapılmıştır.

15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesinin Balta Limanı tesislerinde “Türkçenin Dijital Ortamda Yabancı Dil Olarak Öğretimi Çalıştayı”nın ikincisi düzenlenerek ilk çalıştaydan sonra kurulan çekirdek ekiple ilk çalıştaydan çıkan sonuçlar dikkate alınarak bir yol haritası belirlenmiştir. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nde belirtilen yeterlikler esas alınarak uzaktan Türkçe öğretimi için içerik ve model oluşturulmaya çalışılmıştır. 
İkinci çalıştayda ortaya koyulan içerik ve modelin gerçekleştirilme sürecini değerlendirmek, eksikliklerini tamamlayıp hatalarını düzeltmek ve çalışmanın devamının esasını şekillendirmek amacıyla aynı ekibin katılımıyla 5-6 Haziran 2014 tarihlerinde söz konusu tesislerde üçüncü bir toplantı gerçekleştirilmiştir