Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Vakıf Yönetimi

Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyet, Vakfın karar organıdır. Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlıklarının bağlı olduğu Bakanlar, Türk Dil Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mütevelli Heyetin tabii üyeleridir. Ayrıca, kültür, sanat, Türk dili ve edebiyatı alanında çalışan profesör öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurulun seçeceği iki kişi, eğitim, kültür ve sanat alanında kamu yararına faaliyet gösteren dernek ve vergi muafiyeti tanınmış vakıfların üyeleri arasından Bakanlar Kurulu’nun seçeceği iki kişi, kültür, sanat ve Türk dili alanında çalışmalarıyla tanınmış kişiler arasından Bakanlar Kurulu’nun seçeceği iki kişi, üç yıl süre ile Mütevelli Heyeti üyeliğini yürütür. Herhangi bir nedenle toplantıya katılamayan Mütevelli Heyet üyesi yerine, ilgili bakanlık müsteşarı veya heyet üyesini vekâlete yetkili temsilci, toplantılara katılabilir. Dışişleri Bakanı Mütevelli Heyetinin başkanıdır. Dışişleri Bakanının bulunmaması durumunda, heyete Kültür ve Turizm Bakanı başkanlık eder. 

 

Mütevelli Heyeti Üyeleri

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Dışişleri Bakanı (Başkan)

Hakan ÇAVUŞOĞLU Başbakan Yardımcısı

Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ Kültür ve Turizm Bakanı

Naci AĞBAL Maliye Bakanı

Dr. İsmet YILMAZ Millî Eğitim Bakanı

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

Prof. Dr. M. Ali Yekta SARAÇ İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, YÖK Başkanı

Prof. Dr. Derya ÖRS Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Türk Dil Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Mahmut AK İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN Bartın Üniversitesi Rektörü

Doç. Dr. Ömer BOLAT İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi

Rasim ÖZDENÖREN Yazar

 

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Vakfın icra organıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisi, Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir. Ayrıca, üniversitelerin Türkçe dil öğretim merkezleri başkanları arasından Mütevelli Heyetinin seçeceği bir kişi, eğitim, kültür ve sanat alanında faaliyette bulunan ve Bakanlar Kurulunca kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilmiş dernek veya vergi muafiyeti tanınmış vakıfların üyeleri arasından mütevelli heyetinin seçeceği bir kişi kültür, sanat ve Türk dili alanında çalışmalarıyla tanınmış kişiler arasından mütevelli heyetinin seçeceği bir kişi üç yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğini yürütür. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Yönetim Kurulunun başkanıdır.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ömer ARISOY Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Serdar ÇAM Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı

Mehmet KÖSE Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı

Lale ÜLKER Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdürü

Nazife ŞİŞMAN Yazar

Yrd. Doç. Dr. M. Yalçın YILMAZ İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi

Funda KOCABIYIK Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Yunus UĞUR İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yusuf SARINAY TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Şeref ATEŞ Enstitü Başkanı 

 

Vakıf Kanunu için tıklayınız.