Türkiye - Merkez

En son aradıklarınız Temizle

Yardımcı Materyaller

Zenginleştirilmiş Kitap (Z-Kitap)

Teknoloji destekli dil öğretimiyle öğrencilerin daha kalıcı ve etkin öğrenmeler geçekleştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu doğrultuda Yunus Emre Enstitüsü tarafından ses kayıtları, videolar ve görsellerle destekli bir yazılım olan Z-kitap uygulaması geliştirilmiştir.  Yabancılara Türkçe öğretimi için yeni nesil bir ders araç gereci olan Z-Kitap uygulaması 2014 yılından bu yana A1, A2, B1, B2, C1 düzeylerinde kullanılmaktadır.

    

Resimlerle Kelime Öğreniyorum Kitabı

"Resimlerle Kelime Öğreniyorum" kitabı hem Türkçe öğrenenlerin hem de Türkçe öğretenlerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu kitap, “Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Metni” doğrultusunda belirlenen 24 farklı konuda 600'den fazla resimli kelimeden oluşmaktadır. Öğrenim sürecini hızlandırmak ve anlamayı kolaylaştırmak amacıyla kelimeler; tek tek resmedilmek yerine bir kompozisyon içerisinde sunulmuştur. Farklı konularda sunulan kelimelerin bir sonraki sayfada yer alan etkinliklerle pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

Kitabın son bölümünde bulunan dizinde, kelimelerin geçtiği tema isimleri ve sayfa numaralarının yanı sıra kitapta yer alan her kelimenin İngilizce, Rusça ve Arapçadaki karşılığı verilmiştir.

Kitap içeriğinden yola çıkarak ses, resim, video ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı Z-Kitap uygulaması da geliştirilmiştir. 

Video Etkinilk Kitabı

Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından görsel ve işitsel araçlarla Türkçe öğretimi için Video Etkinlik Kitabı hazırlatılmıştır. 24 videodan ve bu videolar kapsamında hazırlanan etkinliklerden oluşan eser Türkçe öğrenen ve öğretenlerin kullanımına sunulmuştur. Kitap temel seviyede Türkçe öğrenmeyi sürdürenler için hazırlanmış bir ek materyalidir. Kitapta yer alan dinleme öncesi, sırası ve sonrası etkinliklerle öğrencilerin dinleme-izleme becerilerinin hedeflemektedir.

Konuşma ve Yazma Kitabı

“Yedi İklim Konuşma ve Yazma Kitabı” Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Setinin A1 kitabında yer alan konularına uygun biçimde hazırlanmıştır.  Resimli olarak konuşma ve yazma becerisini destekleyen kitapta temel seviyedeki öğrencilerin dil gelişimi hedeflenmiştir.

Kitapta tematik fotoğraflara, fotoğrafların arka sayfalarında ise fotoğrafla ilgili sorulara, nesnelerin isimlerine ve örnek cümlelere yer verilmiştir.

Damak Tadı Kitabı

Türkçe Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel Türk yemeklerini tanıtan Türkçe öğretimi kitabı “Damak Tadı” çalışması yapılmıştır. Yabancılara Türkçe öğretiminde türünün ilk örneği niteliğinde, A1 ve A2 seviyelerinin kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde Türkçe kurslarının yanında geleneksel Türk yemeklerini diğer Kültür Merkezi dışındaki faaliyetlerde tanıtımını yaparak Türkçeyi yeni öğrenmekte olan kişilere dil ve kültür tanıtımı yapılmaktadır.

Geleneksel Türk yemeklerinin tariflerinin yer aldığı “Damak Tadı”  kitabına çeşitli etkinliklerle öğrencilerin hem yemek tariflerini öğrenmelerine hem de eğlenceli bir şekilde Türkçelerini ilerletmelerine imkân sunulmaktadır. Yemekler 10 ana başlığa ayrılmıştır. Ayrıca kitapta bazı yemeklerin hikâyelerine de yer verilmiştir.

Geleneksel Türk Yemekleriyle Türkçe öğretimi amacını güden “Damak Tadı”  kitabının hem ders içinde kullanılabilecek bir ders araç gereci olarak hem de yurtdışındaki kültür merkezlerinde kurulan Türk mutfaklarında kültürel etkinlik aracı olarak kullanılması düşünülmüştür.

Temel seviye öğrencilerinin rahatlıkla kullanabileceği bir materyal olan “Damak Tadı” kitabına ait video kayıtları, etkileşimli tahtalarda ve akıllı telefonlarda kullanılmak üzere kitabın sayfalarına kare kod sistemiyle yerleştirilmiştir.

Tematik Dil Afişleri

Yabancılara Türkçe öğretimi alanında görsellerden yararlanılması bağlamında 24 farklı konuda dil öğretim afişleri tasarlanmıştır.

A1 düzeyindeki yaklaşık 600 kelime ve resimden oluşan afişin konuları aşağıdaki gibidir:

Aile ve ev teması

Okul, binalar, iş ve meslekler teması

Renkler, zaman, saat, oyuncaklar, yiyecek ve içecek teması

Zaman, sağlık, uyarılar, sayılar, hava, meyve ve sebze teması

Ulaşım, vücudumuz, çevremiz ve dünya, hayvanlar, spor ve boş zaman teması

 

 

Satış İçin: 0 312 309 11 88 / 1059 - E-Posta: hacer.afsar@yee.org.tr