Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Yunus Emre Enstitüsü Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Enstitünün faaliyetlerini hangi yöntem, araç ve kaynaklarla, hangi zaman diliminde gerçekleştireceğine dair strateji ve politikaları, ilgili birimlerle iş birliği içerisinde belirlemekle yükümlüdür.

Müdürlük, bu çerçevede kurumun stratejik planını hazırlamak, yıllık bütçe ve faaliyet planı oluşturmak, açılacak kültür merkezleri ile ilgili ön çalışmaları yaparak ilgili kurumlar ve kurum içi birimlerle koordineli bir şekilde açılacak kültür merkezlerini belirlemek, ülke ve bölge stratejileri oluşturmak, kültür merkezleri ve birimlerden alınan raporlar ve veriler ışığında verimlilik analizleri yaparak yönetime öneriler sunmak, kurumun yıllık raporunu hazırlamak gibi görevleri yürütmektedir. 

 

Birim Müdürü: Bülent ÜÇPUNAR

E-posta: stratejigelistirme@yee.org.tr