Türkçe Eğitim Müdürlüğü

Türkçe Eğitim Müdürlüğü

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim Müdürlüğü, dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet vermekte olan Türk Kültür Merkezlerinde ve çeşitli kurumlarda yabancı dil olarak Türkçe öğretim faaliyetlerini sürdürmekte ve desteklemektedir. Bu amaç doğrultusunda Türkçe Eğitim Müdürlüğü uluslararası alanda ihtiyaç duyulan farklı yaş gruplarına yönelik müfredat ve materyaller geliştirilmekte; öğretim ortamlarının oluşturulması, eğitim standartlarının belirlenmesi ve öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla sertifika programları ve hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemektedir. Yurt dışındaki ilgili ülkenin devlet okullarında Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak müfredata dâhil edilmesi, yabancılara Türkçe öğretimi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması birimin sorumlulukları arasındadır. Her yıl, farklı ülkelerden davet edilen çok sayıda yabancı öğrencinin Türkçelerini geliştirmek ve Türk kültürünü yakından tanımalarına fırsat sunmak amacıyla da Türkçe Yaz Okulu düzenlemektedir.

 

Birim Müdürü: Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU

E-posta: yetem@yee.org.tr