AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı Kurumsal Kapasite Geliştirme Safhasında

13/06/2019

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programıyla ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Enstitünün yurt dışındaki Türk Kültür Merkezleri müdürlerinin katıldığı 10. Eğitim ve İstişare Toplantısı kapsamında, 13 Haziran 2019 tarihinde Enstitü tarafından yürütülen AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı çatısı altında yapılacak çalışmalar anlatıldı. Enstitü müdürlerine “Kültürlerarası Diyalog Programı” kapsamında yapılacak kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarıyla ilgili odak grup görüşmeleri ve istişareleri yapıldı. Bu çalışmayla hem yurt dışında görev yapan ve bu yönüyle kültürlerarası diyalog konusunda önemli bir birikime sahip Enstitü müdürlerinin katkıları alındı hem de yapılacak çalışmalara altyapı oluşturacak analizler yapıldı.

Strateji Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Üçpunar’ın AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programının bileşenlerini genel hatlarıyla açıkladığı sunumun ardından aynı alanda 24 ay boyunca Enstitümüz çatısı altında çalışacak olan Teknik Destek Ekibi takım lideri Simon Forester söz aldı. Forester programın amaçları ve hedefleri, hibe sağlanan projeleri ve bu projelerin yürütücüsü kurumlar hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı.

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı kapsamında gerçekleştirilecek kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarının ilk ayağını oluşturan çalışma, AB ülkelerinde ve Balkanlarda görev yapmakta olan müdürlerle iki ayrı grup halinde gerçekleştirildi. Kültürlerarası diyalog alanında Enstitünün yürüttüğü projeler ve yurt dışındaki faaliyet alanının değerlendirildiği çalışmada Enstitü müdürleri ile kültürel etkileşim alanında eğitim ihtiyaçları tespit edilmeye çalışıldı.

Enstitünün Türkiye’deki ve yurt dışındaki personelinin kültürlerarası diyalog alanındaki kapasitesini artırmayı amaçlayan çalışmalar neticesinde detaylı bir ihtiyaç analizi hazırlanacak ve kurumsal kapasiteyi geliştirme çalışmaları bu rapora göre planlanacak.

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı’nın teknik destek kısmı ile Enstitünün AB kültür enstitüleriyle ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra bu çerçevede Enstitünün kültürlerarası diyaloğu ve etkileşimi esas alan projeler tasarlayarak yürütme kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor. 

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı, AB-Türkiye arasında çok uluslu, çok taraflı, ortak anlayışa hizmet eden nitelikli projeleri hayata geçirmenin yanı sıra kurumsal iletişim ve görünürlük, kapasite geliştirme çalışmaları ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) ile iş birliği alanlarında yapılacak uluslararası faaliyet ve eğitimleri kapsıyor.