Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı

01/02/2019

KÜLTÜREL DİPLOMASİ

UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI 

Yunus Emre Enstitüsü, kültürel diplomasi alanındaki akademik birikimini ve uygulama tecrübelerini paylaşmak ve Türkiye’nin kültürel diplomasi potansiyelini geliştirmek amacıyla bir eğitim programı düzenliyor. Enstitü bünyesinde 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Kültürel Diplomasi Akademisi tarafından gerçekleştirilen "Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı", kapsamı ve geniş katılımı itibariyle Türkiye’nin kültürel diplomasi üzerine düzenlenen ilk eğitim programı olma özelliğini taşıyor.

Türkiye’nin başat kültürel diplomasi kurumu olan Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde 2016 yılında kurulan Kültürel Diplomasi Akademisi, kültürel diplomasi alanında ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirdiği özgün faaliyetler ve yayınlarla alana katkı sunmakta; kültürel diplomasinin özel uygulama alanlarını genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Kültürel Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen "Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı" kapsamında katılımcılar; Türkiye’nin kültürel diplomasi pratiğini inceleyerek Türkiye’ye özgü entelektüel arka planın kültürel diplomasimize yansımalarını değerlendirecek; kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, uluslararası ilişkiler alanlarından en yetkin isimlerden temel kavramları ve güncel uygulamaları öğrenecek, ufuk açan tartışmalara katılacak, ulusal ve uluslararası proje tasarımı, geliştirme ve uygulama süreçlerini inceleme imkânı bulacaklardır.

Programda Türkiye’nin kültürel diplomasi pratiklerine yön veren alan uzmanları, akademisyenler, diplomatlar, bürokratlar, gazeteciler ile dünyanın farklı kültürleriyle etkileşim içerisinde olan sanatçılar, bilim insanları, sporcular, iletişimciler ve sivil toplum uzmanları eğitimci olarak yer alacaklar. Ayrıca kültürel diplomasi alanında faaliyet gösteren yabancı kurum ve kuruluşların temsilcileri de program kapsamında eğitim sürecine katkı sağlayacaklar.

Seminer, söyleşi, panel, atölye ve eğitim odaklı farklı etkinliklerle zenginleştirilmiş olan program İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Programa başvurular 15 Şubat 2019 tarihine kadar kabul edilecek, 3 ay boyunca hafta sonları gerçekleştirilecek eğitim 02 Mart 2019 tarihinde başlayacak.

Detaylı bilgi ve başvuru için kda.yee.org.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.