Kültürlerarası Diyalog Projesinden İki Yeni Kaynak

Yazıcı-dostu sürüm

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ile birlikte düzenlediği Kültürlerarası Diyalog Projesi kapsamındaki iki ayrı kaynağa destek verdi. Bu projelerden biri olan ‘Connect for Creativity’ kapsamında 400’ün üzerinde kişi ile gerçekleştirilen ‘Yaratıcı Platformlar-Kültürlerarası Diyalog Yolunda Fırsatlar ve Zorluklar’ konulu araştırmanın raporu yayımlandı. Kültürlerarası Diyalog Projesi kapsamında hazırlanan ikinci kaynak, “Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog" isimli projeden çıktı. Proje kapsamında gerçekleşen “Tuna Nehrine Öyküler” isimli yarışmanın seçilen ilk 10 öykü “Tuna Nehrine Öyküler” adı altında Macarca, Türkçe ve İngilizce yayımlanacak.  

Türkiye’nin uluslararası platformda kültürel ilişkilerini yürüten Yunus Emre Enstitüsü önderliğinde gerçekleştirilen Kültürlerarası Diyalog Projesi farklı coğrafyalardan farklı kurumları bir araya getirerek karşılıklı anlayış ve iş birliğini güçlendirecek projelere hibe desteği sağlıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ile birlikte düzenlediği Kültürlerarası Diyalog Projesi kapsamındaki iki ayrı kaynağın hazırlanmasını destekledi.

Türkiye’nin uluslararası platformda kültürel ilişkilerini yürüten Yunus Emre Enstitüsü önderliğinde gerçekleştirilen Kültürlerarası Diyalog Projesi farklı coğrafyalardan farklı kurumları bir araya getirerek karşılıklı anlayış ve iş birliğini güçlendirecek projelere hibe desteği sağlıyor. Kültürler Arası Diyalog Projesi’nin desteklediği Connect for Creativity projesi kapsamında, 400’ün üzerinde kişi ile gerçekleştirilen ‘Yaratıcı Platformlar-Kültürlerarası Diyalog Yolunda Fırsatlar ve Zorluklar’ konulu araştırma raporu yayımlandı. Yaratıcı ekonomi alanında gelecek iş birliği fırsatlarının en iyi şekilde nasıl değerlendirilebileceğini teşvik eden rapor, kültürlerarası diyaloğun yaratıcı platformlar ve yaratıcılık üzerinden nasıl güçlendirilebileceğine dair ışık tutuyor.

Kültürlerarası Diyalog Projesi kapsamında hazırlanan ikinci kaynak ise “Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog" isimli projeden çıktı. Proje kapsamında gerçekleşen “Tuna Nehrine Öyküler” isimli yarışmanın kazanan ilk 10 öykü “Tuna Nehrine Öyküler” adı altında Macarca, Türkçe ve İngilizce yayımlanacak. 10 öykü sesli kitap haline getirilip Storytel’de yer alacak. 

TÜRKİYE VE AVRUPA’DA YARATICI EKONOMİ

British Council önderliğinde Türkiye’den ATÖLYE ve Abdullah Gül Üniversitesi, Yunanistan’dan BIOS ve Sırbistan’dan Nova Iskra ortaklığıyla yürütülen Connect for Creativity projesi kapsamında gerçekleştirilen uluslararası araştırmanın raporu yaratıcı platformların kültürlerarası diyaloğun güçlendirilmesindeki rolüne odaklanıyor. Yaratıcı ekonomi alanında yapılan çalışmalar arasında, kültürlerarası diyalog konusuna odaklanan ilk araştırma olan ‘Yaratıcı Platformlar-Kültürlerarası Diyalog Yolunda Fırsatlar ve Zorluklar’ konulu rapor, Cardiff Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi ekibi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Rapor, Türkiye ve Avrupa’da yaratıcı ekonomi alanını gözler önüne seriyor.

YARATICI PLATFORMLARDAKİ SOSYAL İLİŞKİLER KÜLTÜRLERARASI DİYALOĞU GÜÇLENDİRİYOR

Connect for Creativity,  araştırma ile Türkiye ve Avrupa’daki yaratıcı ekonomi alanına ışık tutuyor. Cardiff Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi ekibi tarafından, beş aylık bir süreçte 400’ün üzerinde kişi ile gerçekleştirilen araştırma, Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere dört ülkeye odaklanıyor.

Avrupa’da yaratıcı platformlardan oluşan bir ağ kurmayı ve böylelikle birbiriyle daha uyumlu, açık ve kenetlenmiş bir sivil toplum oluşturulabilmesine katkıda bulunacak şekilde yaratıcı keşif ve iş birliği olanaklarını desteklemeyi amaçlayan Connect for Creativity, bu hedef doğrultusunda gerçekleştirilen araştırma ile Türkiye ve Avrupa’daki yaratıcı ekonomi alanına ışık tutuyor. Cardiff Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi ekibi tarafından, beş aylık bir süreçte 400’ün üzerinde kişi ile gerçekleştirilen araştırma, Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere dört ülkeye odaklanıyor. Bu ülkelerdeki yaratıcı platformların yöneticileri, üyeleri, akademisyenler, yerel düzeyde özel ve kamu paydaşları ile yapılan anketler ve uzmanlarla düzenlenen çalıştaylar sonucunda, mevcut durum daha net bir şekilde ortaya konuldu. Araştırmada aynı zamanda, Türkiye’de ATÖLYE, Yunanistan’da BIOS, Sırbistan’da Nova Iskra ve Birleşik Krallık’ta Rabble Studio, dört örnek çalışma olarak daha detaylı incelendi. Katılımcıların yüzde 75’i, yaratıcı platformların kültürlerarası diyaloğa kattığı değeri savunuyor.

YARATICI PLATFORMLAR EKONOMİK BÜYÜMEYİ TETİKLİYOR

Araştırmanın bulguları, yaratıcı platformların; yaratıcı ve dijital toplulukların geliştirilmesi ve bulundukları yerlerin ekonomilerinin büyümesinde giderek artan bir öneme sahip olduklarını açık bir şekilde kanıtladı.

Araştırmanın bulguları, yaratıcı platformların; yaratıcı ve dijital toplulukların geliştirilmesi ve bulundukları yerlerin ekonomilerinin büyümesinde giderek artan bir öneme sahip olduklarını açık bir şekilde kanıtladı. Yaratıcı platformlarda kurulan sosyal ilişkilerin önemi ve değeri büyük ölçüde kabul edilirken, sınırları platform üyelerini aşarak sivil topluma ulaşan etkileşim ağlarının gücünün ise henüz çok anlaşılır olmadığı ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 75’i, yaratıcı platformların kültürlerarası diyaloğa katkıda bulunduklarına ve bu diyaloğu geliştiren ve mümkün kılan ortamlar sağladıklarına inandıklarını ifade etti. Araştırmaya dahil olan dört ülkede, yaratıcı platformların etkileşimde olduğu ve kültürel çeşitlilik gösteren 38 farklı grup tespit edildi. Ankete katılan yaratıcı platformların ise 56 ülkeyle uluslararası bağlantıları olduğu ortaya çıktı. Bu bulgular doğrultusunda, kültürlerarası diyaloğun sadece yaratıcı platformlar ve üyeleri için değil, diğer ilgili paydaşlar, politika yapıcılar ve genel anlamda toplum için çeşitli faydalar doğurduğu da gözler önüne serildi.

FİNANSMAN, BİLGİ VE BECERİYE ERİŞİM İHTİYACI

Yaratıcı platformların toplumsal etkisi, platformların yöneticileri, üyeleri ya da paydaşları tarafından zaman zaman göz ardı edilebiliyor. Bunun sebebinin, söz konusu etkinin stratejik planlarının ya da operasyonlarının daha az önemsenen bir bölümünü oluşturması ya da değer ve katkıyı ölçmede nispeten yeni bir yöntem olması olarak düşünülüyor. Yaratıcı platformların değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve gelecekte başarıya ulaşabilmeleri için gereken temel etmenler arasında finansmana, bilgiye, beceriye, deneyime erişim ve paydaşlardan ve ortaklardan bunun gerçekleştirilmesi için destek olarak ifade ediliyor. 

YARATICILIK VE KÜLTÜRLERARASI ÇALIŞABİLME YETKİNLİĞİ ÖN ÖNEMLİ İŞ GÜCÜ BECERİLERİNDEN

Yaratıcılık ve kültürlerarası çalışabilme yetkinliği, Institute for the Future (Gelecek Araştırmaları Enstitüsü) tarafından geleceğin işgücünün en önemli on becerisi arasında gösteriliyor. 21. yüzyılın en başarılı ekonomileri ve toplumları, refaha ve inovasyona yapacakları katkılardan ötürü en yaratıcı özellikleri taşıyanlar olacak.

Araştırma raporu ile ilgili British Council Türkiye Ülke Direktörü Cherry Gough yaratıcı endüstirlerin önemini şu sözlerle vurguladı:  “Yaratıcı endüstriler son on yılda birçok ülkenin stratejik planları içine girerek çok daha önemli bir konuma sahip olmaya başladı. Bu başarının arkasında yaratıcı platformların ve beraberinde geliştirdikleri yaratıcı toplulukların önemli bir konuma sahip olduğu kabul ediliyor. Yaratıcılık ve kültürlerarası çalışabilme yetkinliği, Institute for the Future (Gelecek Araştırmaları Enstitüsü) tarafından geleceğin işgücünün en önemli on becerisi arasında gösteriliyor. 21. yüzyılın en başarılı ekonomileri ve toplumları, refaha ve inovasyona yapacakları katkılardan ötürü en yaratıcı özellikleri taşıyanlar olacak.” 

YENİ İŞ MODELLERİNDE BÜYÜME HEDEFLENİYOR

British Council’in dünyanın her yerinde yaratıcı endüstrileri ve platformları etkin bir şekilde desteklediğini belirten Gough, “Politika yapıcılarla, yaratıcı yeteneklerle ve topluluklarla birlikte hareket ederek Birleşik Krallık ile uzun süreli bağları olan güçlü, çeşitliliğe kucak açan ve yüzü geleceğe dönük yaratıcı ekonomiler geliştiriyoruz. Kültür, girişimcilik ve dijital teknoloji alanında iş birliklerini teşvik etmeye, böylelikle Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) ve yeni iş modellerinde gözlenen büyümeyi daha da hızlandırmaya önem veriyoruz” dedi. 

RAPORUN SONUÇLARIYLA KÜLTÜRLERARASI DİYALOG GÜÇLENDİRİLERECEK

Kültürlerarası diyaloğu anlamak, daha önce hiç olmadığı kadar önem kazanıyor. Yaratıcı platformların, bu konuya etkin ve stratejik bir şekilde eğilme potansiyelinin daha iyi anlaşılmaya başlanması, gelecekte bunu destekleyecek ve mümkün kılacak koşullara odaklanılmasını sağlıyor. ‘Yaratıcı Platformlar-Kültürlerarası Diyalog Yolunda Fırsatlar ve Zorluklar’ konulu araştırma raporu, gelecekte kurulacak iş birliği fırsatlarının en iyi şekilde nasıl değerlendirilebileceğini de düşünmeye teşvik etmeyi hedefliyor. Araştırma raporu ile yaratıcı platformların kültürlerarası diyaloğu nasıl geliştirdiğini daha iyi anlatmak için ilk adımı atan Connect for Creativity, çıkan sonuçları ortaklara ve paydaşlara somut önerilerde bulunmak için de kullanmayı amaçlıyor.

 Araştırmanın tamamı, www.connectforcreativity.eu internet sitesinden incelenebiliyor.

TUNA NEHRİNE ÖYKÜLER KİTABI 3 DİLDE YAYIMLANACAK

Tuna nehrinin aktığı ülkelerin kültürel zenginliklerini ortak tarihle pekiştirerek birbirine bağlamak amacı taşıyan yarışmada eçilen ilk on öykü “Tuna Nehrine Öyküler” adı altında Macarca, Türkçe ve İngilizce yayımlanacak.

Tuna Nehrine Öyküler: Tuna Nehri ve Ülkeleri konulu öykü yarışması, Tuna nehrinin aktığı ülkelerin kültürel zenginliklerini ortak tarihle pekiştirerek birbirine bağlamak amacı taşıyan bir dizi kültürlerarası diyalog etkinliğinden biri oldu. AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Program desteğiyle “Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog” projesi kapsamında seçilen ilk on öykü “Tuna Nehrine Öyküler” adı altında Macarca, Türkçe ve İngilizce yayımlanacak. İlk 10 öykü ayrıca sesli kitap haline getirilip Storytel’de de yer alacak.

Geçen yıl sonuçları açıklanan yarışmada birinci seçilen öykünün yazarı Ceren Türkkan olmuştu.  Yarışmanın ilk onu içerisine giren diğer isimler ise alfabetik olarak şu şekilde sıralanıyor: Ayşe Karlıdağ Süzer, Ayşe Şen, Burak Özdemirci, Cihat Gemici, Ezgi Özbek Şenel, Feyime Özgür, Işıl Çelikel, Mert Çetin ve Ramazan Uğur Baranlı. 

Birinci seçilen öykünün yazarı Ceren Türkkan ise öyküsüyle kitapta yer almanın yanı sıra 2020 Budapeşte Uluslararası Kitap Fuarı'na davet edilecek.

Başvuruları 9 Ekim'de sona eren yarışmanın kazananları 25 Ekim 2019 tarihinde Yaşar Üniversitesi'nde açıklanmıştı. 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş katılımcıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış öykülerinin kabul edildiği yarışmaya Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden başvurular oluştu. 
 

Diğer Etkinlikler

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiye ve AB’den sağlanan ortak fonla yürütülen AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog (KAD...

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı Dijital Eğitim Kursundan 45 Yunus Emre Enstitüsü çalışanı mezun oldu....

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse...

Yunus Emre Enstitüsünün yürüttüğü ve Türkiye ve AB’nin finanse ettiği Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı (KAD...