MEB Kırgızistan TÖMER Okutmanları Sertifikalarını Aldı

23/01/2019

Yunus Emre Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), MEB Kırgızistan Eğitim Müşavirliği ile Manas Üniversitesi iş birliğiyle MEB tarafından Kırgızistan’ın farklı şehirlerinde görevlendirilen Türkçe öğretmenlerine yönelik düzenlenen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” sertifika programı düzenlendi.

10-18 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenen programda, Manas Üniversitesi TÖMER akademisyenleri ve Yunus Emre Enstitüsü uzmanları tarafından “Dört Temel Dil Becerisinin Kazandırılması”,  “Ders İşleyiş Süreci, Planlama Ve Öğretmen Nitelikleri”, “Materyal Kullanımı”, Sınav Hazırlama”, “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Kırgızistan Özelinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme” başlıklı dersler verildi.

Sekiz gün süren programın ardından 18 Ocak 2019 tarihinde, Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda katılımcılara, almış oldukları derslerle ilgili ölçme değerlendirme sınavı yapıldı.

Seminerin sonunda yapılan değerlendirme toplantısında katılımcılar, verimli geçtiğini ifade ettikleri programdan oldukça yararlandıklarını belirtirken benzer programların tekrarlanmasını talep ettiler.

Program kapsamında Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Yunus Emre Enstitüsü temsilcilerini makamında ağırladı. Orta Asya ile ilgili eğitim ve kültür alanlarında Enstitü ile ortak çalışmalar yürütmekten mutluluk duyacaklarını dile getiren Prof. Dr. Balcı ile olası iş birlikleri ve ortak projeler ele alındı.