×

Hata mesajı

Notice: unserialize(): Error at offset 4 of 4 bytes in variable_initialize() (line 1202 of /home/yeeorg/public_html/includes/bootstrap.inc).

Medeniyet Mirası Programı Bakü’de Başlıyor

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitüsünün organize ettiği Medeniyet Mirası programı 3 Aralık 2021 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başlıyor. İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği (MEDAR) Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa tarafından projelendirilen Medeniyet Mirası; Ortak Geçmiş, Ortak Gelecek programı Uluslararası Muğam Merkezinde gerçekleştiriliyor.

Azerbaycan ile ortak dil, ortak kültür ve özel gönül bağımız hasebiyle Bakü’de ilk adımı atılan projenin ardından programın bir yıl boyunca Fas, İran, Kazakistan, Özbekistan, Moskova, New York’ta düzenlenmesi, kapanış programının ise Paris’te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sahip olduğumuz zengin medeniyet birikimi ve bunun dayandığı eşsiz değerler manzumesinin, başta Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Batı toplumları olmak üzere bütün dünyaya tanıtılmasını amaçlayan Medeniyet Bilinci etkinlikleri kapsamında; Medeniyet Mirası Sergisi, Medeniyet Şuuru Paneli, Medeniyet Bilgini Biruni Belgeseli, Medeniyet Düşünürü Farabi Belgeseli gösterimi ve Medeniyet Nehri Belgeseli gösterimi düzenlenecek.

Medeniyet Mirası; Ortak Geçmiş-Ortak Gelecek projesinin birinci organizasyonu 03 Aralık 2021 tarihinde, saat 15.30’da Bakü’de Uluslararası Muğam Merkezinde gerçekleşecek. Medeniyet Mirası Sergisinin açılışı sonrası Bir Medeniyet Bilgini Biruni belgeselinin ilk gösterimi yapılacak.

Azerbaycan Cumhuriyeti Medeniyet Nazırı Vekili Dr. Vasıf Ayvazade moderatörlüğünde “Medeniyet Bilinci” konulu panel gerçekleştirilecek. Vefatının 700. yılında, büyük Türk ozanı Yunus Emre’nin mısralara döktüğü ve yedi asırdır Türk toplumunun adeta ruhuna nakşedilmiş bulunan sevgi, barış, hoşgörü ve insanlık anlayışına dayalı çoğulculuk ve birlikte yaşama tecrübesini gözler önüne sererek günümüze taşımak maksadıyla düzenlenen panel, aynı zamanda Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Bekir KARLIĞA, 23. Dönem AKPARTİ Düzce Milletvekili Prof. Dr. Celal Erbay ve MEDAR Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ahmet Selamet’in katılımlarıyla gerçekleşecek. Bu akademik söyleşi kapsamında yeniden bir medeniyet bilinci oluşturulmasına vurgu yapılacak.

Etkinlik beş bölümden oluşuyor:

1. Medeniyet Mirası Sergisi,

2. Medeniyet Şuuru Paneli,

3. Medeniyet Bilgini Biruni Belgeseli (İlk Gösterimi Bakü’de),

4. Medeniyet Düşünürü Farabi Belgeseli Gösterimi,

5. Medeniyet Nehri Belgeseli Gösterimi.

PROJE HAKKINDA:     

İnsanoğlunun ürettiği en özgün değer medeniyet, sahip bulunduğu en değerli miras da medeniyet mirasıdır. İnsanlığın yeryüzündeki medeniyet yolculuğu, tarihin en uzun hikâyesidir.

Mevcut bilgilerimize göre, bundan yaklaşık 11-12 bin sene önce, M.Ö. 10.000-9.000 yılları arasında, avcı toplayıcı olarak nitelenen insan toplulukları, yılın belli mevsiminde Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Urfa-Harran civarına gelirler. Göbekli Tepe denilen yüksek bir tepede toplanarak ayinler yapar ve görkemli bir tapınak inşa ederler. Aynı zamanda ilk kez yaban hayvanlarını evcilleştirirler ve tarımı keşfederler. İşte böylece insanlığın uzun medeniyet yolculuğu başlamış olur.

Bu tarihten yaklaşık 5 bin sene sonra (M.Ö. 7.000-6.000 yılları) Orta Anadolu düzlüklerinde Konya ovasındaki Çatalhöyük’te yerleşim mahalleri inşa etmeye başlarlar. Ardından aşağı Mezopotamya düzlüklerine inerek kentler kurar, göz alıcı eserler inşa eder devletleşme sürecini başlatırlar

M.Ö. 3.500-3.000 yıllarında Aşağı Mezopotamya’da Babil kentini kurmuş olan Sümerler, yazıyı keşfederek tarihin en büyük devrimlerinden birisi gerçekleştirirler. Ve böylece evrensel medeniyet kervanı hızlı yürüyüşünü devam ettirerek günümüze kadar uzanıp gelir.

Medeniyetler, hızlıca akmakta olan bir ırmağa benzerler. Dereler suları nehirlere, nehirler, denizlere, denizler de okyanuslara taşırlar

“Medeniyet Mirası” etkinliğe işte bu coşkun akan ırmağın hikâyesini günümüze taşımayı amaçlamaktadır.