Prof. Dr. Şeref Ateş, Marmara Üniversitesini Ziyaret Etti

03/04/2019

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş Marmara Üniversitesi senatosuna projeyi tanıttı. 

Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde 02 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen sunumda projenin detaylarını aktaran Enstitü Başkanı Prof. Dr. Ateş, TABİP kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında senatoya bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi arasında yapılabilecek muhtemel iş birliği olanakları ve projeler de görüşüldü.

TABİP Nedir?

Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP), T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüleri tarafından hayata geçirilen bir projedir.

Bu proje kapsamındaki her türlü faaliyet, Türkiye'nin akademik ve bilimsel iş birliğini geliştirmeyi, ekonomisine katkı sunmayı, know-how transferi sağlamayı, insan kaynağı niteliğini artırmayı, bilim diplomasisi faaliyetleri yürütmeyi, katma değerli etkinlikler ve programlar düzenlemeyi amaçlar.

Proje aynı zamanda; Türkiye’nin küresel platformdaki algısına pozitif katkılar sunmak, kalkınma hedeflerine yönelik olarak küresel birikimi ve insan kaynağını kullanmak, Türkiye’deki bilimsel gelişmeleri ve çalışmaları dünyaya duyurmak, uluslararası karar alma süreçlerine Türk akademik dünyasının aktif katılımını sağlamak, yabancı akademisyenlerin ve bilim adamlarının Türkiye’nin akademik ve bilimsel çalışmalarından istifade etmesini mümkün kılmak gibi birçok hedefe özgülenmiştir.

Bu kapsamda Türkiye'de faaliyet gösteren her türlü kurum ve kuruluş Enstitü’nün bir paydaşıdır. TABİP küresel ortaklıklara da her zaman açıktır