Yunus Emre Enstitüsünün Türkoloji El Kitabı Çıktı

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yurt dışında görev yapan Türkologlar ve Türkoloji öğrencileri için bir başvuru kaynağı olarak hazırlanan Türkoloji El Kitabı yayımlandı.

2020 yılının başında Türkoloji alanındaki çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Yunus Emre Enstitüsünün Türkoloji El Kitabı, yurt içindeki Türkologlar; Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları öğrencileri için de bir rehber niteliği taşıyor.

Dünyanın çeşitli üniversitelerindeki Türkoloji bölümlerinde görev alan 28 öğretim elemanı ve doktora öğrencisinin mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla 27 Ocak-8 Şubat 2020 tarihleri arasında bu yıl ilki yapılan Türkoloji Kış Okulu’nda kitabın ilk baskısı da tanıtıldı.

“Türkoloji El Kitabı”nda Prof. Dr. Gürer Gülsevin; Prof Dr. Ahmet Bican Ercilasun; Prof. Dr. Esma Şimşek; Prof. Dr. Fevzi Ersoy; Prof. Dr. İbrahim Şahin; Prof. Dr. Leyla Karahan; Prof. Dr. Leyla Subaşı Uzun; Prof. Dr. Mehmet Fatih Kirişçioğlu; Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal; Prof. Dr. Mustafa Argunşah; Prof. Dr. Naciye Yıldız; Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat; Prof. Dr. Serkan Şen; Prof. Dr. Yaşar Aydemir; Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu; Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tatçı ve Dr. Öğretim Üyesi Gönül Erdem Nas gibi Türkoloji alanında uzman bilim insanları tarafından birçok konuda hazırlanan 17 yazıya yer verildi. 

Bölüm yazarları, Türkoloji Kış Okulunda Türk Dili Tarihi; Eski Türkçe; Harezm ve Kıpçak Türkçesi; Eski Anadolu Türkçesi; Osmanlı Türkçesi; Türk Yazı Dilleri; Türkçenin Ses, Biçim ve Sözdizim Özellikleri; Metindilbilim; Klasik Türk Edebiyatı; Yeni Türk Edebiyatı; Halk Edebiyatı; Türk Dünyasında Destan Geleneği; Edebî Metin Şerhi ve Tasavvufi Halk Edebiyatı gibi konularda seminerler verecek.

Kitabın ikinci baskısında ise Türk tarihi ve Türkçe öğretimi ile ilgili yeni yazılara yer verilmesi planlanıyor.

Diğer Etkinlikler

Moskova YEE tarafından düzenlenen ve Moskova’da saygın bir yeri olan Kitap Tanıtım Günleri etkinliğinde, dört Rus...

Türk dili ve Türk kültürü ile Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliği, güvenilirliği ve itibarının artırılmasında...

Yunus Emre Enstitüsünün ilk defa düzenlediği Türkoloji Kış Okulu, Enstitünün Ankara’daki Kızılay ofisinde gerçekleşen...

Yunus Emre Enstitüsü, bu yıl ilk defa yurt dışındaki Türkoloji bölümlerinde doktora yapan yabancı Türkologlara yönelik...